کمک نقدی
خیرین عزیز می توانند از طریق فرم زیر با در دست داشتن یکی از کارت های عضو شبکه شتاب و اطلاعات اصلی شامل شمارۀ 16 رقمی کارت، رمز دوم، CVV2 و تاریخ انقضای کارت خود به هر میزان به مؤسسۀ خیریه طلوع بی نام و نشان ها یاری رسانند.

لطفا ایمیل صحیح وارد کنید.